DATE CULESE și PRELUCRATE de SERVICIUL BIBLIOGRAFIC al BIBLIOTECII JUDEȚENE I. S. Bădescu – SĂLAJ

 1. Cosniciu de Sus: apare Amicul învăţătorului. Revistă metodico-didactică. Redactor: Macedon Boţian. Revista a apărut în manuscris.

1877, februarie, 24. Zalău: apare Szilágy. Társadalmi, közgazdasági, nevelés- és egészségügyi, közigazgatási és szépirodalmi hetilap [Sălaj. Săptămânal social-economic, de educaţie, sănătate, administraţie şi beletristică]. Redactor responsabil şi editor: Borbély Sámuel. Redacţia: Tanítóképezde [Institutul de învăţământ pentru pregătirea învăţătorilor]. Apariţie săptămânală. Ultimul număr apare în 27 decembrie 1879. Format: 45,5 X 30,5. Anul 4 frt., nr. 12 kr.; din ianuarie 1878: anul 5 frt., nr. 10 kr. Tipografia lui Gámán Ferencz.

1882, noiembrie, 11. Zalău: apare Szilágy és Vidéke. Társadalmi és közigazgatási hetilap [Sălajul şi împrejurimile. Săptămânal social-administrativ]. Redactor responsabil: Arday Balogh Sámuel. Redacţia: Str. Temető (Cimitirului), nr. 3. Apariţie săptămânală. Au apărut 23 de numere, până în 15 aprilie 1883. Format: 45 X 29. Anul 4 frt., nr. 15 kr. Tipografia lui Gámán Ferencz.  

1883, martie, 15. Şimleu Silvaniei: apare Szilágy-Somlyó. Társadalmi hetilap és a Szilágysomlyó-vidéki Gazdasági Egylet Közlönye [Şimleul Silvaniei. Săptămânal social şi Buletinul Asociaţiei Gospodarilor din regiunea Şimleului], din 15 mart. 1909: Szilágysomlyó. Társadalmi és politikai hetilap [Şimleul-Silvaniei. Săptămânal social şi politic], din 10 ian. 1936: Heti Újság. Társadalmi és politikai hetilap [Foaie săptămânală. Săptămânal social şi politic], din 17 apr. 1938: Szilágysomlyó. Gazeta socială. Redactor responsabil, editor, proprietar: Nagy László, din 4 dec. 1890: Bölöni Sándor, din 17 mai 1923 redactor responsabil: Udvari József, din 22 mart. 1941: Lázár Géza, Udvari devenind redactor-şef. Redacţia: Clădirea Gimnaziului din Şimleu Silvaniei, din 3 ian. 1884: Casa preotului ev. reformat din Şimleu Silvaniei. Apariţie săptămânală, în perioada 1936 – 1938 bilunară. Format: 44 X 30, din 3 ian. 1884: 50,5 X 33, din 15 mart. 1909: 40,5 X 28,5; de la 1 ian. 1928: 42 X 29. Anul 4 frt.; în 1919: anul 16 cor., nr. 40 fil.; în 1920: anul 28 cor., nr. 60 fil.; de la 4 ian. 1923: anul 40 lei; din 28 iun. 1923: anul 60 lei; din 1928: anul 150 lei, nr. 3 lei. Tipografia Şimleu Silvaniei, societate pe acţiuni, din 17 mai 1923: Tip. Lázár, din oct. 1942 până în toamna anului 1944: Tip. Szívós és Nagy, Şimleu  Silvaniei.  

1883, mai, 6. Zalău: apare Szilágy. Társadalmi hetilap [Sălaj. Gazetă săptămânală socială], din 4 aug. 1910: Szilágyság. Politikai és társadalmi hetilap. [Sălajul. Gazeta săptămânală politică şi socială], în perioada 31 ian. 1936 – 6 aug. 1937: Pénteki Újság [Ziarul de Vineri]. Redactor responsabil şi editor: Dénes Lajos, din 5 dec. 1886: Kincs Gyula, de la 1 ianuarie 1889: Petri Mór, din 29 iul. 1894 redactor responsabil: Németh Gyula, de la 1 dec. 1895 redactor: Kincs Gyula, din 2 iul. 1903 redactor responsabil: Both István, din 4 aug. 1910 redactor-şef: Somogyi Endre, de la 1 apr. 1932 redactor responsabil şi proprietar: Seres Béla. Apariţie săptămânală, în perioada 21 febr. şi 20 iun. 1919 nu apare. Ultimul nr. apare în 12 oct. 1944. Format: 45,5 X 30,5, din 2 ian. 1887: 48 X 33, din 3 ian. 1907: 40,5 X 28, din 4 aug. 1910: 41 X 28,5. Nr. 12 kr.; din 6 ian. 1884: anul 4 cor., nr. 10 kr.; din 14 ian. 1900: anul 8 cor., nr. 20 fil.; din 1907: anul 8 cor., nr. 16 fil.; din 3 ian. 1919: anul 16 cor.; din 20 iun. 1919: anul 40 cor.; din 5 mart. 1920: anul 80 cor., nr. 2 cor.; din 17 sept. 1920: anul 40 lei, nr. 1 leu; de la 8 dec. 1922: anul 80 lei, nr. 2 lei; din 31 aug. 1923: anul 120 lei, nr. 3 lei; din 11 iul. 1924: anul 150 lei, nr. 3 lei; din 7 ian. 1927, anul 240 lei, nr. 6 lei; de la 1 ian. 1932, anul 200 lei, nr. 5 lei. Tipografia lui Gámán Ferencz, din 13 apr. 1884: Tipografia lui Takáts Gyula és Társa, de la 1 ian. 1889: Tip. lui Weiszberger Soma, din 4 ian. 1891: Tip. lui Seres Samu.  

1891, ianuarie, 3. Zalău: apare Vármegye és Község. Közigazgatási és társadalmi hetilap [Comitat şi comună. Gazetă săptămânală administrativ – socială]. Redactor responsabil: Kiss Emil. Redacţia: Főtér (Piaţa Centrală), nr. 15. Apariţie săptămânală, până în 27 iunie 1891. Format: 34,5 X 24. Anul 4 frt., nr. 10 kr. Tipografia lui Weiszberger Soma.   

1891, februarie, 2. Şimleu Silvaniei: apare Szilágy-Somlyó és Vidéke. Társadalmi, ismeretterjesztő, közgazdasági és szépirodalmi hetilap [Şimleu Silvaniei şi împrejurimile. Săptămânal de popularizare, social, economic şi literar]. Proprietar: Morvai János. Redactor: Józsa Oszkár. Apariţie săptămânală, timp de şase luni. Format: 47 X 31,5.  

1898, ianuarie. Zalău: apare Szilágyvármegyei Tanügy [Învăţământul Comitatului Sălaj], din septembrie 1905 cu subtitlul A Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesület és a Szilágymegyei Királyi Tanfelügyelőség Hivatalos Közlönye [Învăţământul Comitatului Sălaj. Buletinul Oficial al Corpului Didactic Primar al comitatului Sălaj şi al Inspectoratului Regal al Judeţului Sălaj]. Redactor responsabil: Zoványi Lajos, din ianuarie 1903: Havas Antal, din septembrie 1905: Zoványi Lajos, din septembrie 1908: Szabó Sándor, în perioada 1942 – 1944 editor responsabil: Fügedi Péter. Editor: Szilágymegyei Általános Tanítótestület [Corpul Didactic Primar al judeţului Sălaj]. Apare de zece ori pe an, nu se cunoaşte situaţia buletinului în perioada dec. 1918 – începutul anului 1942. Format: 24 X 17, din ian. 1900: 25 X 17,5, în 1901: 24 X 17, din 1902: 25 X 17,5, din 1909: 25 X 17,5, în 1911: 26 X 18, din 1912: 25,5 X 17,5, în perioada 1942 – 1944: 22,5 X 15,5. Anul 1 frt.; din ian. 1900: anul 2 cor.; din 1913: anul 4 cor. Tipografia lui Seres Samu, în anul 1942: Tip. Lázár din Şimleu Silvaniei (1942), de la 1 ianuarie 1943 până în mai 1944 la Tip. Szívós és Nagy din Şimleu Silvaniei.   

1903, februarie, 17. Zalău: apare Szilágysági Hírlap. Társadalmi hetilap [Jurnalul Sălajului. Săptămânal social]. Redactor responsabil, editor: Zilahi Nándor, până în 24 mart. 1903 editor fiind şi Nádler Béni. Redacţia: Str. Rákóczy, nr. 5, etaj I. Apariţie săptămânală. Format 42,5 X 30. Anul 8 cor., nr. 20 fil. Apare probabil până în 29 noiembrie 1903. Tipografia lui Nádler Béni, din 31 mai 1903: Tipografia lui Krausz E. és Társa.

1903, aprilie, 9. Zalău: apare Szilágy Vármegye Hivatalos Lapja [Gazeta Oficială a Comitatului Sălaj]. Redactor: Somogyi Kálmán, din 11 mai 1911: Papp Ernő. Editor: Comitele Sălajului. Din 14 februarie 1919 până în 1940 îşi încetează activitatea, reluându-şi apariţia din 1940 până în toamna anului 1944, ultimii redactori fiind Sréter János, Miklóssy Béla. Apariţie săptămânală. Format: 31,5 X 23,5. Anul (împreună cu Szilágy) 12 cor.; în 1919: anul 15 cor. Tipografia lui Seres Samu.  

1903, iunie, 4. Şimleu Silvaniei: apare Somlyói Hírlap [Jurnalul Şimleului]. Redactor responsabil: Pongrácz Aladár, din 23 octombrie 1909: Ilosvai Hugó. Format: 43 X 30. Nr. 2 fil. Apare până la 1 decembrie 1909. Tipografia lui Heimlich Katalin.  

1903, decembrie, 15. Şimleu Silvaniei: apare Învăţătorul român. Foaie pedagogică-culturală pentru învăţători. Redactor: Gavril Trif. Apare un singur număr. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei.

1904, ianuarie, 3. Şimleu Silvaniei: apare Gazeta de Duminică. Gazetă poporală. Din 1905 cu subtitlul Organ naţional-politic, din 1907 cu subtitlul Organ politic-cultural independent, din 1911 cu subtitlul Foaie populară. Proprietar-editor: Ioan P. Lazăr. Redactor responsabil: Ioan Pop Reteganul, din 1905 redactor responsabil: Victor Deleu, din 1907 i se alătură Dionisie Stoica. Apariţie săptămânală până în octombrie 1911. Format: 42 X 29. Anul 6 cor. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei.  

1905, august, 27. Zalău: apare Független Újság. Politikai és társadalmi hetilap [Ziar Independent. Săptămânal social-politic], din 6 nov. 1921: Zilahi Hírlap (Független Vasárnapi Újság). Politikai és társadalmi hetilap [Jurnalul Zalăului (Ziar Independent de Duminică)]. Proprietar şi redactor responsabil: Bölöni Zoltán. Editor: din noiembrie 1917 până la 23 febr. 1919 a fost Török János. Apariţie săptămânală, în perioada iunie 1915 – noiembrie 1917 n-a apărut; nu se cunoaşte situaţia publicaţiei de la 23 febr. 1919 până la 6 nov. 1921, ultimul număr apare la 16 iulie 1922. Redacţia: str. Király, nr. 29; din 6 nov. 1921: str. Ferdinand (Király), nr. 30. Format: 41 X 28; din 6 nov. 1921: 43 X 30. Anul 8 cor., nr. 16 fil.; în 1919: anul 16 cor., nr. 30 fil.; din 6 nov. 1921: anul 40 lei, nr. 1 leu. Tip. Szövetség Zalău, în 1919: Tip. Seres Samu, din 6 nov. 1921: Tip. Globus Zalău.  

1906, ianuarie, 1. Şimleu Silvaniei: apare Păstorul sufletesc. Periodic de predici. Redactor responsabil: Alimpiu Coste, redactori: Ioan Budişan şi Avram Dragoş, din 1908 până la 1 dec. 1911 proprietar şi redactor: Ioan P. Lazăr, din 1928 redactor: Alimpiu Coste. Redacţia: Făgăraş, din 1911: Cehei, din 1913: Gherla, din 1914: Cehei. Apariţie lunară. Între 1 iun. 1913 şi 1 ian. 1914 revista îşi încetează apariţia. Reapare la 1 ian. 1914 până în 1915 când îşi sistează apariţia.  Reapare în ianuarie 1928. Îşi sistează apariţia în 1931. Format: 27 X 24. Anul: pentru Austro-Ungaria 10 cor., pentru România 10 lei. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei, din 1 ianuarie 1913: Tip. Institutul de Arte Grafice Alexandru Anca Gherla, din 1 ianuarie 1914: Tip. Jerohim Preda din Făgăraş, din 1928: Tip. Institutul de Arte Grafice şi de Editură Măgureana Şimleu Silvaniei.  

 1. Şimleu Silvaniei: apare Szilágyvármegye. Közgazdasági, kereskedelmi, ipari, hitelügyi és társadalmi hetilap [Comitatul Sălaj. Săptămânal social-economic, de comerţ, industrie şi de creditare]. Redactor responsabil: Kabos Ödön. Format: 44,5 X 29,5. Tipografia lui Heimlich Katalin.

1907, ianuarie. Cehu Silvaniei: apare Eleven Újság [Foaie de animaţie]. Redactori: Kerekesné Fodor Erzsike, B. Józsa Gyula, Szászné-Grósz Gizella, Papp Gyula.  

1907, octombrie, 5: Zalău: apare Keresztyén Élet. Havonként megjelenő evangyéliomi lap [Viaţa creştină. Foaie creştină cu apariţie lunară]. Redactor: Kádár Géza, din august 1938: Mezey Mihály, din ianuarie 1940: Végh Árpád, din iulie 1940 până la desfiinţare (iunie 1944) Köblös Endre. De la reapariţie după 1989, până în 1998 redactor: Adorján Kálmán, jr. Apariţie lunară. Format: 25 X 17,5. În anul 1918: anul 3 cor.; din ianuarie 1919: anul 4 cor.; din ianuarie 1920: anul 5 cor.; din ian. 1921: anul 6 lei; din ian. 1922: anul 10 lei; din ian. 1923: anul 15 lei; din nov. 1924: anul 20 lei; din ian. 1925: anul 25 lei; din ian. 1926: anul 30 lei; din aug. 1926: anul 60 lei; din febr. 1927: anul 100 lei. Tip. Seres Samu Zalău, din aprilie 1927: Tip.Róth és Komáromy Carei, din iunie 1930: Tip. Seres Samu Zalău, de la sfârşitul anului 1936 la Cluj, din august 1938: Tip. Seres Samu Zalău.  

1909, ianuarie, 1. Zalău: apare Szilágysági Gazda. Köz- és mezőgazdasági lap. A Szilágy Vármegyei Gazdasági Egyesület Hivatalos Közlönye [Gospodarul sălăjean. Ziar economic şi agricol. Buletinul oficial al Asociaţiei Gospodarilor din judeţul Sălaj]. Redactor responsabil: Fényes Károly. Editor: Szilágy Vármegyei Gazdasági Egyesület [Asociaţia Gospodarilor din Comitatul Sălaj]. Apariţie bilunară, în 1913 trilunară, din 1914 până la desfiinţare (1 sept. 1918) lunar. Format: 37 X 26,5. Anul 8 cor., gratuit pentru membrii asociaţiei. Tip. Seres din Zalău.  

1909, decembrie, 15. Şimleu Silvaniei: apare Szilágysági Újság. Politikai Lap [Gazeta sălăjeană. Ziar politic]. Proprietari: Hegedüs Sándor şi Keller Samu. Redactor-şef: Hegedüs Sándor, din 1917: Keller Márton. Apariţie bisăptămânală, din 1911 săptămânală, până în 19 ianuarie 1919. Format: 28,5 X 26,5. Tip. lui Sternberg  Ignác, din 1915: Tip. lui Izsák Ignác, din 3 dec. 1916: Tip. Szilágysági Újság.  

1911, august, 10. Jibou: apare Zsibóvidéki Hírlap [Jurnalul Jiboului]. Ziar social, economic, literar. Editor şi redactor responsabil: Brandt Viktor. Apare până în 2 august 1914. Tipografia din Jibou, din anul 1912: Tipografia lui Seres Samu din Zalău.  

1911, octombrie, 6. Cehu Silvaniei: apare Szilágycseh és Vidéke [Cehu Silvaniei şi împrejurimile]. Buletin social, economic, literar. Redactor responsabil şi editor: Újhegyi Sándor. Apariţie bilunară, până în 1917. Tipografia lui Nánási István din Baia Mare, în perioada 10 dec. 1915 – 21 aug. 1916: Tip. Hermes din Baia Mare.  

1912, octombrie, 6. Şimleu Silvaniei: apare Gazeta învăţătorului. Organ didactic politic al învăţătorilor români din Ungaria. Din 1913 cu subtitlul Organ al învăţătorilor români din Ungaria, din 1928 cu subtitlul Foaie didactică independentă, din 1931 cu subtitlul Organ didactic al învăţătorilor din judeţul Sălaj. Redactor responsabil: Ioan P. Lazăr, secretar de redacţie: Simion Oros, din 1914 secretar de redacţie: Mihail Hurducaciu, din 1928 redactor responsabil: Simion Oros. Apariţie săptămânală, în 1931, bilunară. Îşi sistează apariţia în 1914. Reapare în 3 febr. 1928 până la 1 aug. 1928 şi în perioada 1 mart.-15 apr. 1931. Format: 42 X 29. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei, din 1928: Tip. Măgureana Şimleu Silvaniei.

 

1919, mai, 3/16. Zalău: apare Gazeta oficială a judeţului Sălaj. Organ oficial al Prefecturii judeţului Sălaj. Din 1927, Monitorul judeţului Sălaj, din 1945 Buletinul oficial al judeţului Sălaj. Redactor responsabil: Traian Trufaşiu, din 1920: Cornel Sima, din 1925: Cornel Indrean, din 1935: Ilie Miclean. Redacţia şi administraţia: Prefectura Zalău. Apariţie săptămânală. Unele articole apar în limba română şi maghiară. Format: 28 X 21. Anul 50 cor., nr. 50 bani; de la 25 sept. – 1 oct. 1920: anul 25 lei; de la 15 oct. 1920 – 9 febr. 1923: anul 30 lei; de la 15 oct. 1920 – 28 iul. 1924: nr. 2 lei; de la 23 febr. 1923 – 3 apr. 1924: anul 50 lei; de la 3 mai 1924: anul 75 lei. Nu se mai menţionează costul nr. de la 9 aug. 1924. Tip. Seres Şimleu Silvaniei, de la 16/29 mai – 18 sept. 1919: Tip. Victoria Şimleu Silvaniei, de la 1 oct. 1919 – 28 iul. 1924: Tip. Seres Şimleu Silvaniei, de la 9 aug. 1924: Tip. Luceafărul Zalău.  

 

 1. Jibou: apare Sălajul. Foaie politică, culturală, independentă, din 1922 cu subtitlul Foaie politică, culturală, din 1925 cu subtitlul Foaie culturală. Din 1921 apare la Zalău, din 1928: Şimleu Silvaniei. Redactor: F. Sireteanu (până în 8 mai 1920). Director: Laurenţiu Barna (până în 17 dec. 1921), editor de la 17 iun. 1920 – 17 dec. 1921, 18 febr. – 11 dec. 1922 şi 4 iun. – 9 dec. 1923; proprietar, de la 17 iun. 1920 – 17 dec. 1921, 18 febr – 11 dec. 1922, la 23 dec. 1922 şi de la 14 iun. – 9 dec. 1923, din 1928 editor: Augustin Moldovan, redactor responsabil: Laurenţiu Bran. Din 1929 gazeta este redactată de un comitet, din partea redacţiei răspunzând George Sabău. Din 1933 proprietar: Laurenţiu Barna, director Gheorghe Bercea. Apariţie săptămânală, apoi din 1925 apariţie bilunară. Cu nr. 4-5/1929 devine săptămânal. Îşi sistează apariţia cu nr. 39 – 40 din 30 dec. 1930. Reapare într-un singur număr la 15 aprilie 1933 la Cehu Silvaniei. Format: 42 X 29. De la 15 mai – 16 oct. 1920: anul 60 cor., nr. 2 cor.; din 19 ian. 1921: anul 52 lei; la 26 dec. 1922: nr. 2 lei; din 1924 anul 30 lei, nr. 1 leu. Tip. Hermes Baia Mare, în perioada 1922, 1924 – 1927: Tip. Seres Zalău, nr. 1/1923: tip. Institutul de arte grafice Minerva Cluj, celelalte numere 1923: Tip. Dacia Baia Mare, nr. 1/1924: Tip Victoria Şimleu Silvaniei, 1928 – 1929: Tip. Măgureana Şimleu Silvaniei, nr. 1/1933: Tip. Cultura Cehu Silvaniei.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Gazeta de Duminecă. Organ politic şi cultural independent, din 1926 cu subtitlul Organ politic şi naţional, din 1927 – 1928 cu subtitlul Organ cultural, politic şi naţional, din 1929 – 1930 cu subtitlul Foaie culturală şi politică a Partidului Naţional Ţărănesc, 1931-1932 cu subtitlul Foaie naţională, politică şi culturală, din 1933 – 1934 cu subtitlul Prima foaie culturală, socială şi naţională a Sălajului, din 1935 – 1937 cu subtitlul Foaie independentă pentru scopuri naţionale, economice şi culturale. Proprietar-director: Ioan Deleu, redactor responsabil: Grigore Avram, de la nr. 2/1924 proprietar şi responsabil: Alexandru Aciu, director: Ioan Deleu, iar cu nr. 51-52 Ioan Deleu părăseşte redacţia, din 1929 redactor: Ghiţă Petrescu A. Redacţia şi administraţia: Piaţa Avram Iancu nr. 12. Apariţie săptămânală. Format: 42 X 29. Anul 50 lei, nr. 1 leu; din 7 ian. 1923: anul 52 lei, nr. 1 leu; în 1925: anul 104 lei, nr. 2 lei. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei, între 1920-1924, începând cu nr. 30-33/1924 până în 1933: Tip Lázár Şimleu Silvaniei, nr. 1-2/1934: Tip. Luceafărul Zalău, iar nr. 1-3 şi 7-10 la sucursala tip. Luceafărul Şimleu Silvaniei; 1935-1937: Tip. Lázár Şimleu Silvaniei.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Keserű Lapu [Brusture] – publicaţie periodică. Redactor: Mártonfi István. Apariţie neregulată până în anul 1922.

 

1921, septembrie, 1. Zalău: apare Lelkipásztor. Az igehirdetés gyakorlati közlönye [Pastorul. Buletin  practic de predici]. Redactor: Kádár Géza. Apariţie lunară. Format: 25 X 17,5. Anul 80 lei, nr. 8 lei; din oct. 1923: anul 160 lei, nr. 16 lei; probabil din aprilie 1927: anul 200 lei, nr. 20 lei. Tipografia lui Seres Samu din Zalău, probabil din aprilie 1927: Tip. Róth és Komáromy din Carei, de la 1 iulie 1930: Tip. Seres Samu, din aprilie 1937 până la sfârşitul anului 1940: Tip. Lyceum din Cluj.  

 

1922, februarie, 4. Zalău: apare Színház. Szilágyság külön melléklete [Teatru. Supliment al gazetei Szilágyság [Sălajul]. Redactor: D. Kiss Lajos. Apariţie săptămânală, apare până în 11 martie 1922. Format: 20 X 14, nr. 2 lei. Tip. Seres Samu Zalău.  

 

1923, mai, 3. Şimleu Silvaniei: apare Plugarul. Sfetnic al poporului român de la sate, din 1 mart. 1924 cu subtitlul Organ cultural şi de cooperaţie. Director-girant: Emil Lobonţiu, din 1 mart. 1924 fondator: Emil Lobonţiu, director: Tănase Puşcă, redactor responsabil Victor Pop, de la 1 oct. 1924 apare sub conducerea unui comitet de redacţie. Apariţie săptămânală, din 7 febr. 1924 apare bilunar. Apare până în 1925. Format: 42 X 29. Anul 50 lei, nr. 2 lei; din 14 ian. – 13 dec. 1923: nr. 1 leu; din 3 ian. 1924: anul 50 lei. Tip. Victoria Şimleu Silvaniei, din 6-13 dec. 1923, la 3 ian. şi 1 mart. 1924: Tip. Lázár Şimleu Silvaniei.  

 

1924, aprilie, 15. Zalău: apare Şcoala noastră. Revistă pedagogică-culturală, din 1932 cu subtitlul Revistă pedagogică-culturală a corpului didactic primar din judeţul Sălaj cu apariţie lunară, începând cu nr.1/1935 Revistă lunară de educaţie, cultură profesională şi afirmare naţională. Redactor: Nicolae Nistor, din 1924 membrii în comitetul de redacţie: Ioan Mango, Simion Oros, Graţian Capătă, Emil Pocola, Petre Modreanu, cu nr. 1/1926 director: Ioan Mango, începând cu nr. 17-18/1927 redactor: Leontin Ghergariu, din 1932 redactor responsabil: Dumitru Mărgineanu, cu nr. 5/1938 administrator: Petre Popescu, din 1939 revista trece în proprietatea secţiei Sălaj a Asociaţiei învăţătorilor, redactor responsabil: Macedon Olaru. Apariţie bilunară cu excepţia lunilor iulie şi august. În perioada februarie-decembrie 1931 revista îşi sistează apariţia, reapare în ianuarie 1932. Apare până în 1940. Format: 23 X 15. În 1938: anul 120 lei. Primele 8 numere Tip. Seres Zalău. Începând cu nr. 9/1924: Tip Luceafărul Zalău.  

 

1925, ianuarie, 31. Zalău: apare Meseşul. Gazetă culturală şi informativă, cu nr. 4-5 din 11 mart. 1926 cu subtitlul Gazetă culturală a despărţământului central al „Astrei“ din jud. Sălaj. Redactor responsabil: Remus Roşca, din 1936: Leontin Ghergariu. Redacţia: str. Libertăţii, nr. 9. Apariţie săptămânală până la sfârşitul anului 1931. Format: 42 X 29. Anul 120 lei, nr. 2 lei; cu numărul 4-5/1926: anul 100 lei, nr. 2 lei; din 1927: anul 160 lei, nr. 3 lei. Tip. Luceafărul Zalău.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Poporul sălăjan. Organul Partidului Poporului în judeţul Sălaj, din 1927, nr. 1, cu subtitlul Foaie culturală, economică şi naţională. Redactor responsabil: Tănase Puşcă, din 1 ianuarie 1927 proprietar-director: Tănase Puşcă, redactor responsabil: Al. Gîrdan. Apariţie lunară. În 25 iunie 1927 îşi sistează apariţia. Format: 42 X 29. Tip. Lázár Şimleu Silvaniei.

 

1926, mai, 7. Zalău: apare Steaua. Gazetă politică, naţional-culturală. Redactor responsabil: Remus Roşca. Au apărut doar şase numere, săptămânal. Format: 42 X 29.  Tip. Luceafărul Zalău.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Plugarul, din 1934 cu subtitlul Ziar politic, cultural, social şi economic. Director: Emil Lobonţiu. Apare până în 1928 săptămânal, din 1935 apare bilunar. Format: 42 X 29. Tip. Luceafărul Şimleu Silvaniei.

 

 1. Zalău: apare Glasul Sălajului. Ziar politic. Proprietar, editor şi redactor responsabil: Ioan Gheţie. Apariţie săptămânală. Tip. Luceafărul Zalău.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Redeşteptarea. Organ politic, cultural şi economic. Director: Victor Gheţie. Au apărut doar două numere. Format: 42 X 29. Tip. Lázár Şimleu Silvaniei.

 

1929, martie, 20. Zalău: apare Foaia plugarului. Publicaţie de propagandă cultural-economică. Preşedinte: Gheorghe Pop, director: Nicolae Făttu. Apariţie lunară până în anul 1931. Format: 42 X 29. Tip. Luceafărul Zalău.  

 

1931, septembrie, 1. Jibou: apare Unirea. Foaie politică şi economică populară. Director: Teofil Dragomir, redactor responsabil: Laurenţiu Sima. A apărut un singur număr. Tip. Atelierul Porolissum Jibou.  

 

 1. Zalău: apare Gazeta nouă. Director: G. Matieşanu. Apariţie săptămânală. Format: 42 X 29. Tip. Chiriaşii tipografiei române Oradea.

 

 1. Şimleu Silvaniei: apare Flori de crin. Revistă feminină. Redactor responsabil: Teofil A. Băliban. Apariţie lunară până în 1936. Format: 32 X 24. Tip. Lázár Şimleu Silvaniei.

 

1934, iulie, 8. Zalău: apare Sălajul nou. Organ politic şi cultural. Organ al Partidului Naţional-Ţărănesc, organizaţia judeţului Sălaj. Redactor şi administrator: Ioan Mango. Apariţie săptămânală. Îşi încetează apariţia la 23 decembrie 1934. Format: 42 X 29. Tip. Luceafărul Zalău.

 

 1. Zalău: apare Tribuna Silvaniei. Organ de afirmare naţională, din 15 ianuarie 1936 cu subtitlul Organ al Ligii Antirevizioniste, secţia Şimleu. Director: Ion Bârcă. Începând cu nr 4 din 15 ian. 1936 până la nr. 9 din 1 apr. 1936, gazeta trece în proprietatea Ligii Antirevizioniste. Apariţie bilunară până la 1 apr. 1936. Format: 42 X 29. Tip. Sucursala Tipografiei Luceafărul Şimleu Silvaniei.

 

1935, februarie, 10. Zalău: apare Igazság. Magyar társadalmi, politikai és kulturális hetilap [Dreptatea. Săptămânal maghiar social, politic şi cultural]. Redactor responsabil: Várady D. István. Apariţie săptămânală, au apărut 2 numere. Format: 43 X 29. Tip. Luceafărul Zalău.  

 

1936, decembrie, 1. Zalău: apare Gazeta Sălajului. Organ cultural de informare al „Astrei“ sălăjene. Director: Leontin Ghergariu. Apare săptămânal până în 29 octombrie 1938. Format: 42 X 28. Tip. Luceafărul Zalău.   

 

1937, martie, 28. Oradea: apare Neamul românesc pentru Bihor şi Sălaj. Gazeta Partidului Naţionalist-Democrat. Redactor pentru Sălaj: G. Matieşanu, iar pentru Bihor: E. Hîncu. Apare lunar până în 25 octombrie 1937. Format: 42 X 29. Tip. Oradea.  

 

1937, Valea lui Mihai: apare Acţiunea Românească. Revistă enciclopedică şi de afirmare naţională. Director: Liviu Mihai. Apare bilunar până în 1938. Format: 23 X 15. Primele şase numere apar la Valea lui Mihai, iar din mai 1938 următoarele trei sunt tipărite la Tipografia Luceafărul Zalău, după care îşi sistează apariţia.  

 

1938, Jibou, apare Porolissum. Buletin de legislaţie şi informaţiune administrativă. Director-responsabil: Const. Gr. C. Zotta. Apare lunar până în aprilie 1939. Tip. Porolissum Jibou.  

 

1940, august, 25. Zalău: apare Ţara Silvaniei. Revistă regională de cultură. Redactori: Leontin Ghergariu şi Graţian Mărcuş. Apare un singur număr. Format: 25 X 17. Tip. Luceafărul Zalău.  

 

1945, martie, 15. Zalău: apare Buletinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj, din 8 ianuarie 1949 Buletin Oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, având şi o parte în limba maghiară. Apare bilunar. Format: 31 X 21. Până în 1949 apare în format neuniform. Tip. Seres Zalău, din 1946: tip.  Luceafărul  Zalău.  

 

1945, august, 18. Şimleu Silvaniei: apare Sălajul liber. Foaie democratică. Redactor-responsabil: Alexandru Krets. Are colaboratori permanenţi pe Simion Oros, Selyben Géza şi Ellen Gizella. Apariţie săptămânală, doar câteva numere. Primele două pagini sunt în limba română, iar paginile 3-4 în limba maghiară. Format: 42 X 28. Tip. Szívós Şimleu Silvaniei.  

 

1946, august, 4. Zalău: apare Graiul Nou. Organ de luptă democratică, din 18 august 1946 Graiul Sălajului. Din 1950-1951 apare în serie nouă Lupta Jiboului. Organ al Comitetului raional P.M.R şi al Sfatului popular raional Jibou. Seria a III-a apare sub denumirea Drum nou. Organ al Comitetului raional P.M.R. şi al Sfatului popular Zalău (1951-1959). Redactor responsabil: Victor Fălăuş, din 7 noiembrie 1946 până în 4 decembrie 1947, prim redactor: Ioan Gh. Iordache, din 10 decembrie 1947 până în 15 ianuarie 1948 prim redactor: G.S. Plopişanu (Géza Selyben), iar din 1948 gazeta apare sub îngrijirea unui comitet. Apariţie săptămânală până în 1950. Format: 42 X 28. În 1951: nr. 4 lei. Primele numere Tip. Seres Zalău, restul la Tip. Luceafărul Zalău.  

 

1948, martie, 18. Zalău: apare Szabadság. Demokratikus hetilap [Libertatea. Săptămânal democrat]. Apariţie săptămânală, până în 12 noiembrie 1950. Format: 42 X 30. În 1950: nr. 4 lei. Tip. Seres Zalău, din 12 dec. 1948: Tip. Intr. Naţionalizată, în perioada 8 ian. – 10 apr. 1949: Tip. Seres, din 25 dec. 1949: Tip. Zalău.  

 

1948, Zalău: apare Monitorul Comunal al Oraşului de Reşedinţă Zalău. Redactor responsabil: Ioan Danciu. Apare până în 1949. Format: 30 X 22. Tip. Luceafărul. Nr. 10 din 15 decembrie  1948 apare la Tipografiile Naţionale Zalău, iar ultimele două numere, 2 şi 3/1949 Tip. Seres Zalău.  

 

1950, februarie. Zalău: apare Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu Judeţean Sălaj. Au apărut doar şapte numere lunar. Tip. Zalău.  

 

1968, februarie, 28. Zalău: apare Năzuinţa. Organ al Comitetului Judeţean Sălaj al P.C.R. şi al Consiliului Popular Judeţean. Primul colectiv redacţional este amintit din 26 iunie 1974 şi este format din Ion Buda – redactor-şef, Ioan Lupa Crişan – secretar general de redacţie, Valer Hossu, Dumitru Ispas, Aurel Păuşan – membri. Din 9 noiembrie 1979, redactor şef: Ioan Chiorean. Redacţia: Piaţa Libertăţii nr. 9; din 17 nov. 1972 Piaţa Teilor nr. 3; din 4 ian. 1980 Piaţa 1 Decembrie 1918. Apariţie săptămânală, iar din 1 iun. 1972 până în 4 mai 1974 devine cotidian. Din 4 mai 1974 redevine săptămânal. Ultimul număr apare în 22 dec. 1989. Format: 42 X 29, din 1 iul. 1972: 57 X 31, din 5 mai 1974: 42 X 29. Anul 26 lei, nr. 50 bani; din 29 febr. 1982: nr. 1 leu. Tip. Întreprinderea Poligrafică Cluj, iar din 1 iunie 1972 Tipografia Zalău.

A scos câteva suplimente Silvania (1971, 1977, 1979), Zalău 500 (1973), Guruslău – 375 (1976).   

 

 1. Zalău: apare Acta Musei Porolissensis. Anuarul Muzeului de Istorie şi Artă Zalău. Redactor responsabil: Eugen Chirilă, din 1992: Nicolae Gudea, din 2000: Dumitru Gheorghe Tamba, din 2007: Elena Musca, din 2008: Alexandru V. Matei, din 2011 redactor-șef Dr. Horea Pop. Editori: în 1997 – Nicolae Gudea, în 2001: Călin Cosma, Dan Tamba, Aurel Rustoiu, din 2011 editor șef Dr. Corina Bejinariu. Editura: din 2000 Editura Porolissum al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. Redacţia şi administraţia: Str. Pieţii, nr. 9, din 2000 str. Unirii, nr. 9. Format: 24 X 17, în 2001: 29 X 20,5, din 2010: 29 X 20,5. Tip. Întreprinderea Poligrafică Cluj, din 1991: Imprimeria Ardealul Cluj-Napoca, din 2002: Editura Nereamia Napocae, din 2004: S.C. Editura Napoca Star S.R.L. Cluj-Napoca, din anul 2007: S.C. Mega Print S.R.L. Cluj-Napoca. Din anul 2012 revista este evaluată în categoria CNCS B.

 

1989, decembrie, 23. Zalău. apare Ţara Silvaniei. Ziar editat de Consiliul Judeţean Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale. Au apărut doar două numere. Format: 42 X 29.  

 

1989, decembrie, 30. Zalău: apare Graiul Sălajului. Bisăptămânal politic, economic, social şi cultural, din 1990 cu subtitlul Ziar independent al judeţului Sălaj. Editor: Consiliul Judeţean al Frontului Salvării Naţionale. Din 1993 redactor-şef: Ioan Lupa Crişan, din 30 nov. 1993: Gheorghe Raus, din 23 ian. 2001: I.N. Săbăduş; din 5 febr. 2003 director: Gh. Raus. Din 2010 şef departament redacţie: Daniel Munteanu. Administraţia: Piaţa 1 Decembrie 1918, din 8 febr. 2002 Piaţa Iuliu Maniu nr. 25, din 21 febr. B-dul M. Viteazul nr. 14, din 30 iun. 2010 B-dul Mihai Viteazul nr. 1. Din 6 martie 1991 apare cotidian, iar din 25 august 1992 devine cotidian al Consiliului Judeţean Sălaj. Format: 41 X 28, din 3 ian.1997: 53 X 45, din 1999: 42 X 30, din 2010: 47 X 32; Nr. 1 leu; din 4 ian. 1990: nr. 50 bani; din 3 apr. 1990: nr. 1 leu; din 15 nov. 1990: nr. 2 lei; din 2 apr. 1991: nr. 3 lei; din 3 oct. 1991: nr. 5 lei; din 3 mart. 1992: nr. 8 lei; din 1 oct. 1992: nr. 10 lei; din 2 febr. 1993: nr. 20 lei: din 1 oct. 1993: nr. 30 lei; din 1 ian. 1994: nr. 50 lei; din 1 ian. 1995: nr. 100 lei; din 1 ian. 1996: nr. 200 lei; din 3 ian. 1997: nr. 600 lei; din 3 nov. 1998: nr. 1000 lei; din 4 ian. 2000: nr. 1500 lei; din 4 iul. 2000: nr. 2000 lei; din 20 ian. 2001: nr. 3000 lei; din 3 sept. 2001: nr. 4000 lei; din 6 ian. 2004: nr. 5000 lei; din 1 iun. 2005: nr. 50 bani; din 4 ian. 2007: nr. 70 bani; din 5 ian 2010: nr. 1.30 lei; din 4 mart. 2013: nr. 1,50 lei; din 11 iul. 2018: nr. 2 lei. Tip. Luceafărul Tipografic S.R.L. Zalău, din 1 ian. 1996: Tip. S.C. Tipocolor S.A. Zalău, din 10 aug. 2000: Tipoholding Cluj-Napoca, din 30 ian. 2001: Tipo-Universal Zalău.  

 

1990, ianuarie, 5. Zalău: apare Szilágysági Szó. Demokratikus hetilap [Cuvântul Sălăjean. Săptămânal democrat], din 20 apr. 1990 cu subtitlul A RMDSZ Szilágy Megyei szervezetének hetilapja [Săptămânalul Organizaţiei Judeţene Sălaj a UDMR], de la 1 iul. 1991 cu titlul Szilágyság [Sălajul] din 23 iul. 1993 cu subtitlul Közéleti, közművelődési folyóirat [Publicaţie social-culturală]. Redactor responsabil: Fejér László, din 20 apr. 1990 redactor şi din 29 iun. 1990 redactor responsabil: Kui János, din 6 sept. 1991 redactor-şef: Fejér László, de la 1 oct. 1993: Kui János, din 1996: Józsa László, din aprilie 2018: Vicsi Judith. Acest ziar se consideră urmaşul ziarului Szilágy, care a apărut din 14 mai 1883, până-n 1944. Editor: din 6 sept. 1991 Tulipán Kft., din 5 aug. 1994 U.D.M.R. Sălaj, din 24 aug. 2001 Asociaţia Pro Szilágyság, din 7 sept. 2012 Szilágyság Kulturális Egyesület. Redacţia: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, din 11 mai 1990 P-ţa Unirii, nr. 12, din 5 iul. 1991 P-ţa Libertăţii, nr. 9, din 21 mart. 1994 str. Kossuth, nr 33. Format: 42,5 X 29,5, din 21 mart. 1994: 29,5 X 21, din 17 mart. 2006: 42 X 29,5. Nr. 1 leu; din 5 oct. 1990: nr. 3 lei; din 5 iul. 1991: 5 lei; din 10 ian. 1992: 10 lei; din 15 ian. 1993: 20 lei; din 2 apr. 1993: nr. 30 lei; din 5 nov. 1993: nr. 50 lei; de la 1 apr. 1994: nr. 75 lei; din 5 aug. 1994: nr. 100 lei; din 5 mai 1995: nr. 150 lei; din 8 iun. 1996: nr. 200 lei; din 3 mai 1996: nr. 300 lei; din ian. 1997: 450 lei; din 4 apr. 1997: nr. 600 lei; din 7 nov. 1997: nr. 800 lei; din 9 ian. 1998: nr. 1000 lei; 8 ian. 1999: nr. 1300 lei; din 3 sept. 1999: nr. 1500 lei; de la 1 oct. 1999: nr. 1800 lei; din 6 oct. 2000: nr. 2500 lei; din 5 oct. 2001: nr. 3000 lei; din ian. 2002: nr. 4000 lei; din 10 ian. 2003: nr. 5000 lei; din 9 ian. 2004: 6000 lei; din 6 ian. 2006: 0,7 lei; din 8 dec. 2006: nr. 0,8 lei; din ian. 2008: 0,9 lei; din apr. 2008: 1 leu; din ian. 2009: 1,1 lei; din ian. 2010: 1,3 lei; din ian. 2011: 1,5 lei; din ian. 2012: nr. 1,7 lei; din 11 ian. 2013: nr. 2 lei. Filiala Zalău a Întreprinderii Tipografice Cluj, din 6 sept. 1991: Tipografia Zalău, din 23 iul. 1993: Tip. Luceafărul Tipografic SRL, din 21 martie 1994: Color Print Zalău. 

 

1990, februarie, 13. Zalău: apare Opţiunea noastră. Organ de presă bilunar şi independent aparţinând Sindicatului Liber al salariaţilor din Integrata de In Zalău. Redactor responsabil: Sergiu-Vitalian Vaida. Au apărut doar cinci numere. Format: 60 X 42, din 28 februarie 1990: 42 X 29.  

 

 1. Zalău: apare Monitorul Oficial al Prefecturii Judeţului. Apare trimestrial. Format: 19,5 X 13,5. Tipografia Zalău.

 

1990, martie. Zalău: apare Silvania. Revistă de literatură, cultură şi artă. Apare până în iunie 1991. Format: 42 X 39.  

 

1990, martie. Zalău: apare Tineretul nostru trăieşte. Jurnal de opinie şi dialog. Din 1990, nr. 5 Tineretul. Editor: Organizaţia Tineretul Liber-Democrat. Apare săptămânal până în anul 1992. Format: 42 X 39.  

 

1990, aprilie, 25. Zalău: apare Opţiunea. Periodic de informaţii şi atitudine democratică, editat de Frontul Salvării Naţionale Sălaj. Apare până la 1 august 1990. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1990, aprilie, 27. Zalău: apare Columna. Săptămânal de opinie al P.N.Ţ.-C.D., organizaţia judeţeană Sălaj. Apar doar cinci numere. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1990, mai. Zalău: apare Şopîrla. Ziar ultraindependent de bună dispoziţie. Redactori: Luiza Zaharia, Dina Horvath, Eugen Crihan, Horia Ciovârnache, Doru E. Goron, Florin Horvath. Apar cinci numere. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1990, iunie. Zalău: apare Clepsidra. Săptămânal de opinie. Redactori: Luiza Zaharia, Dina Horvath, Florin Horvath, Horia Ciovârnache. Apar trei numere. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1990, august, 15. Zalău: apare Sălajul. Săptămânal de informare şi atitudine democratică. Administraţia: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7. Format: 42 X 29. Nr. 1 leu; din 7 nov. nr. 2 lei.  

 

 1. Zalău: apare Şcoala Noastră. Revistă de educaţie şi cultură pedagogică. Redactor responsabil: Nicolae Costruţ, din 2010 Marcel Lucaciu, din 2015 nr. 19-20 redactor-şef Corina Emilia Forţ. Editat de Casa Corpului Didactic Zalău. Redacţia şi administraţia: Piaţa Unirii, nr. 2. Apariţie trimestrială. Format: 29 X 21. Începând cu nr. 2/1992 format: 23,5 X 17, din 2003: 29,5 X 20,5. Tip. Tehnoprint Zalău, din 1992: Imprimeria Ardealul Cluj, din 2003: Tip. Tehnoprint Zalău, din 2011: Tiporom Zalău.

 

1991, aprilie. Zalău: apare Sălajul – Partener. Începând cu nr. 6/1991 Partener, din 1992 Partener de afaceri. Publicaţie bilunară editată de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Sălaj. Administraţia: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7. Format: 42 X 39. Se distribuie gratuit. Tipografia Zalău.  

 

1991, mai. Zalău: apare Curierul rutier. Publicaţie periodică. Apar două numere. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1991, septembrie, 17. Zalău: apare Sălajul Orizont. Ziar independent, din 9 oct. 2001 Orizont. Director: Aurel Păuşan. Administraţia: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7. Apariţie săptămânală, din 22 ian. 1992 bisăptămânal, din 1 febr. 1994 apare cotidian. Ultimul număr apare în 28 dec. 2001. Format: 42 X 29. Nr. 5 lei; din 14 iul. 1992: nr. 10 lei; din 2 febr. 1993: nr. 20 lei; din 19 nov. 1993: nr. 30 lei; din 1 apr. 1994: nr. 50 lei; din ian. 1995: nr. 100 lei; din ian. 1996: nr. 200 lei; din ian. 1997: nr. 300 lei; din 1 oct. 1997: nr. 500 lei; din ian. 1999: nr. 1000 lei; din ian. 2000: nr. 1500 lei; din 16 ian. 2001: nr. 2000 lei; din 9 oct. 2001: nr. 3000 lei. Tip. S.C. Tipocolor S.R.L., din 21 sept. 1997: Tip. S.C. Comat S.A. Zalău,  din 10 ian. 2001: Tipoholding S.A. Cluj-Napoca, din 7 febr. 2001: Tip. Universal Zalău.  

 

1991, octombrie. Zalău: apare Curierul poliţiei sălăjene. Publicaţie editată de Direcţia de Poliţie a judeţului Sălaj. Apare lunar. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1992, iulie, 29. Zalău: apare Informaţia Sălajului. Editor: S.C. Info Contras S.N.C. Apariţie săptămânală. Îşi sistează apariţia după patru numere. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1993, martie. Zalău: apare Năzuinţa. Periodic incomod. Director: Ioan Hada. Apare un singur număr. Format: 42 X 39. Tipografia Zalău.  

 

1994, martie, 15. Zalău: apare Gazeta de Duminică. Săptămânal de opinie şi informare. Redactor-şef: Ioan Lupa Crişan, din 13 iun. 1996 Daniel Săuca. Din 29 iunie 1995 manager: Eugen Teglaş, din 13 iun. 1996, Eugen Crihan. Redacţia şi administraţia: Str. Mihai Eminescu, nr. 13, din 23 dec. 1994, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 9. Apariţie săptămânală până în 31 iul. 1997. Format: 40 X 27. Anul 7200 lei, nr. 200 lei; din 1 ian. 1997: anul 14400 lei, nr. 400 lei; din 3 apr. 1997: nr. 500 lei. Tip. S.C. Casa de Editură Gloria Cluj-Napoca, din 14 dec. 1995: Tip. S.C. Comat S.A. Zalău, din 3 oct. 1996: tip. Palatino Cluj-Napoca.  

 

1995, aprilie. Zalău: apare Mica Publicitate Sălăjeană, din 7 ianuarie 1997 Magazin Sălăjean. Săptămânal de informaţie şi publicitate, din 2 iun. 1997 cu subtitlul Bisăptămânal de informaţie şi publicitate, din 2 dec. 1997 cu subtitlul Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate. Director: Traian Mureşan, din 13 septembrie 1999: Daniel Mureşan. Redactor-şef: Daniel Mureşan, din 13 sept. 1999: Daniela Pop, din 4 dec. 2000: Sebastian Olaru, din 18 iun. 2001: Olivian Vădan. Editor: S.C. Matra S.R.L., din 9 nov. 1999: S.C. Simar S.R.L. Redacţia: str. Nicolae Titulescu, nr. 1. Format: 42 X 30; din 6 nov. 2003: 34,5 X  24,5; din 27 mart. 2007: 42 X 29. Nr. 500 lei; din 24 febr. 1997: 700 lei; din 2 dec. 1997: 500 lei; din 19 dec. 1997: 700 lei; din 19 oct. 1998: nr. 1000 lei; din 15 nov. 1999: nr. 1500 lei; din 3 mai 2000: nr. 2000 lei; din 17 iul. 2000: nr. 2500 lei; de la 1 nov. 2000: nr. 3000 lei; din 2 febr. 2001: nr. 3500 lei; de la 1 iun. 2001: nr. 4000 lei; din 7 mai 2002: nr. 5000 lei; din 5 ian. 2004: nr. 5500 lei; de la 1 mart. 2004: nr. 6000 lei; din 3 oct. 2005: nr. 0,65 lei; de la 1 iun. 2006: nr. 0,7 lei; de la 1 febr. 2007: nr. 0,8 lei; de la 7 ian. 2009: nr. 0,90 lei; de la 2 iun. 2008: nr. 1 leu; de la 2 febr. 2009: nr. 1,2 lei; de la 3 mart. 2009: nr. 1,5 lei; de la 5 ian. 2018: nr. 2 lei. Tip. S.C. Comat Sălaj S.A., din 29 iul. 1998: S.C. Tipocomat S.A. Zalău, din 3 iul. 2000 S.C. Tipoholding-Rotativă S.A. Cluj-Napoca, din 22 febr. 2002 S.C. Garamond Tipografie Cluj-Napoca, din 6 nov. 2003 S.C. Weltgraft S.R.L., din 27 mart. 2007 Tip. Bion Satu Mare, din 7 apr. 2008 Tipografia „Informația Zilei” Satu Mare, din 1 oct. 2012 Tipografia Garamond Cluj-Napoca.  

 

1997, februarie. Crasna: apare Kraszna. Kulturális kiadvány [Crasna. Publicaţie culturală]. Redactor-şef: Nagy István, din aprilie 1997: Oláh Miklós, din 2012 redactor responsabil: Oláh Tünde, din 2014: Bogya Annamária. Editor: Fundaţia Pro Crasna, din iulie 2003: Asociaţia Cserey Farkas. Redacţia: Crasna, nr. 552. Apare lunar, din 2011 neregulat. Format: 29,5 X 21. Anul 2 lei; din 2000: anul 5 lei. Tip. Color Print Zalău, din octombrie 2007: Tehno Print Zalău.  

 

1997, februarie. Zalău: apare Silvania. Revistă de cultură, din 2002 cu subtitlul Cultură. Culte. Patrimoniu. Redactori: Eugen Pânzar, Eugen Crihan, Gheorghe Şişeştean, din 2002 director: Gheorghe Chende-Roman. Redacţia şi administraţia: Piaţa Iuliu Maniu, nr 13. Apariţie neregulată, din 2002 apariţie trimestrială. Format: 30 X 21. Nr. 13, din 2002: nr. 30000 lei. Tip. S.C. Color Print S.A Zalău, din 2002: Tip. S.C. Tranger S.A. Zalău, de la nr. 3 din 2002: Tip. Tehnoprint Zalău.  

 

1997, mai. Zalău: apare Sindicalistul. Publicaţie de informare şi formare sindicală. Redactor responsabil: Daniel Săuca. Apare lunar până în 1999. Redacţia: str. 9 Mai, nr. 4. Format: 30 X 21.  

 

 1. Zalău: apare Limes. Revistă de cultură a Sălajului, nr. 1-2/2000: Limes – Archeus, nr. 3–4/2000: Limes, nr. 1–4/2001: Limes. De la nr. 2-3/1998 cu subtitlul Revistă trimestrială de cultură a Sălajului, de la nr. 1-2/2000 cu subtitlul Revistă de cultură a Sălajului. Redactor: Cornel Grad. Apariţie trimestrială. Redacţia şi administraţia: Piaţa Iuliu Maniu, nr. 13. Format: 17 X 24. Nr. 10500 lei. Tip. Fundaţia Culturală Forum Cluj-Napoca, de la nr 2-3, Tip. S.C. Gedo S.R.L. Cluj-Napoca, de la nr. 1-2 /2000 Tip. S.C. Cromatica S.R.L. Baia Mare, nr. 3-4/2000 Tip. S.C. Color Print Zalău, nr. 1-2/2001 Tip. Cromatica Baia Mare, nr. 1-4/2001 Tip. S.C. Roprint S.R.L. Cluj-Napoca.

 

1998, decembrie. Zalău: apare Caiete Silvane. Revistă de cultură, din 2002 Origini. Caiete Silvane, din 2005 Caiete Silvane. Din 2005 cu subtitlul Revistă de cultură a Sălajului, de la nr. 9 din 2007 cu subtitlul Revistă de cultură. Redactor-şef: Cristian Contraş, din 2000 până în 2002 director: Cristian Contraş, redactor-şef: Daniel Săuca, din 2002: Liviu Bordaş, în perioada 2005-2010 director: Cristian Contraş, din 2005 redactor-şef: Daniel Săuca. Redacţia: Piaţa Iuliu Maniu, nr. 4, din mai 2011 Str. Unirii nr. 7, din oct. 2012 P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 11. Apariţie lunară. Format: 42 X 30, din 2000: 29 X 21, din decembrie 2007: 30 X 21. Din 2005: nr. 20000 lei, din 2008: nr. 3 lei, din 2012: nr. 4 lei. Tip. S.C. Tipocomat Sălaj S.A, din 2005: Tip. S.C. Graiul Sălajului S.A. Zalău, din 2007: Tip. Color Print Zalău. Periodic apar suplimente ale revistei.  

 

1999, mai, 9. Zalău: apare Repere transilvane. Săptămânal interactiv de opinie, comentarii şi informaţie, din 8 iun. 1999 cu subtitlul Săptămânal de opinie, comentarii, cultură şi informaţie. Director general: Manuela Dascălu, redactor-şef: Horaţiu Eligiu Mezei, din 14 septembrie 1999: Olivian Vădan. Editor: S.C. Argo Invest S.R.L. Redacţia: str. Stadionului, nr. 5. Apariţie săptămânală, până la nr. 39 din 1-7 febr. 2000, cu o pagină în limba maghiară redactată de Fejér László. Format: 42 X 30. Nr. 2500 lei; din 21 septembrie 1999: nr. 2000 lei; din ian. 2000: nr. 2500 lei. Tip. S.C. Tipocomat S.A.  

 

2000, mai. Zalău: apare Alma Mater Porolissensis. Revistă a Filialei Zalău din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad. Redactor-şef: Eugen Crihan. Redacţia şi administraţia: str. Gh. Doja, nr. 158. Apariţie neregulată. Format: 30 X 21. Nr. 30000 lei. Tip. Color Print Zalău.   

 

2000, noiembrie, 2. Zalău: apare Szilágysági Vidéki Napló. Független polgári lap [Jurnal Regional Sălăjean. Ziar civic independent]. Redactor-şef: Cseke S. Tibor, redactor responsabil: Papp Lajos, primul proprietar şi editor responsabil este Dénes Endre. Din 28 noiembrie 2000 director economic: Papp Lajos, din 5 dec. 2000 redactor-şef: Dénes Endre, din 29 martie 2001: Dénes Erzsébet Gyopár, din 18 oct. 2001 până în 7 mart. 2002: B. Simon György, din 10 iunie 2004: Vincze Mária, din 8 aprilie 2005 director: Fekete László, redactor-şef Beksy Ida. Editor: Fundaţia Sinfocont, din 8 aprilie 2005: Vest Proed S.R.L. Redacţia: B-dul Mihai Viteazul, Bl. D2, Sc. B, Ap. 17, din 9 ianuarie 2003 P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 8, Bl.8, Et. 2, Ap. 14, din 6 februarie 2004 B-dul M. Viteazul, Bl. Horea, parter, din 22 iulie 2004 P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 8, Bl. 8, Et. 2, Ap. 14. Apariţie bisăptămânală, din iunie 2001 săptămânală. Format: 29 X 42, din iunie 2001: 45 X 30, din 22 ianuarie 2004: 34,5 X 24,5. Nr. 2500 lei, din 9 sept. 2002: 3500 lei; din 9 ianuarie 2004: nr. 5000 lei, din 6 ianuarie 2005: nr. 7000 lei. Tip. Garamond S.R.L. Cluj-Napoca, din 5 iul. 2001: S.C. Universal S.A. Zalău, din 22 ianuarie 2004 până la 11 ian. 2006: Tip. Weltgraf Zalău.  

 

2001, februarie. Zalău: apare Kárpát-medencei Dalbimbó. Keresztyén kulturális gyermeklap [Dalbimbó. Revistă de cultură creştină pentru copii din Bazinul Carpatic]. Redactor-şef: Gáspár Attila. Editor: Dalbimbó Egyesület [Asociaţia Dalbimbó] şi CE-Parmenas Kft, din ianuarie 2007 Dalbimbó Egyesület. Redacţia: Zalău, B-dul M. Viteazul, nr. 18, bl. A96, sc. B, ap. 15. Apariţie trimestrială. Format: 20,5 X 14,5. Nr. 20000 lei. Tip. Color Print Zalău.  

 

2001, 7 febr. Zalău: apare Lumea de azi. Cotidian independent de publicitate şi informare. Director: Silviu Marincaş. Redacţia: str. Sf. Vineri, Bloc B2. Format: 42 X 30, din 25 febr. 2001: 45 X 30. Nr. 4000 lei. Tip. S.C. Garamond Tipografic S.A. Cluj-Napoca, din 25 febr. 2004: Tip. Universal Zalău.  

 

2002, ianuarie. Zalău: apare Hepehupa. Szilágysági művelődési folyóirat.[Hârtoape. Revistă de cultură sălăjeană]. Redactor-şef: Fejér László. Editor: Color Print S.R.L. Redacţia: str. 22 Decembrie 1989, nr. 66. Apariţie trimestrială. Format: 29,5 X 21. Nr. 50000 lei, din 2005: nr. 5 lei. Tip. Color Print Zalău.  

 

2002, iulie, 1. Şimleu Silvaniei: apare Gyertyaláng. A Szilágysomlyói Református Egyházmegye lapja [Lumânarea. Ziarul Protopopiatului Reformat Şimleu Silvaniei]. Redactor-şef: Szőnyi Levente. Editor: Protopopiatul Reformat Şimleu Silvaniei. Redacţia: Lompirt, nr. 241, din 1 aug. 2015: Nușfalău, Str. Petőfi Sándor nr. 19. Apariţie lunară. Format: 29,5 X 21, din 2008: 35 X 25 cm. Nr. 2500 lei; din ian. 2004: 4000 lei; din ianuarie 2005: 5000 lei; din ianuarie 2007: 65 bani, din 2008: 1 leu. Tip. Color Print Zalău.  

 

 1. Zalău: apare Agricultura Sălajului. Ziar de informaţie de specialitate şi publicitate. Redactor-şef: Vasile Şandor. Redacţia şi administraţia: str. Corneliu Coposu, nr. 79/A. Apariţie bilunară. Format: 42 X 30. Nr. 4000 lei. Tip. S.C. Tipocolor S.A. Zalău.

 

2003, februarie, 17: apare Jurnalul Sălajului. Cotidian al judeţului Sălaj. Din 6 sept. 2004 Sălăjeanul. Din 1 mart. 2004 cu subtitlul: Rău. Ieftin. Bun. Din 2 febr. 2009 Sălăjeanul… realitatea care contează. Din 23 sept. 2013 Sălăjeanul. Director Daniel Săuca; din 6 sept. 2004 Sebastian Olaru; din 8 mart. 2005 Diana Roateş; din 2 apr. 2007 Cosmina Ardelean; din 23 apr. 2012 Silvia Prodan până în 31 iul. 2014; din 1 aug. 2014 Adrian Lungu până în 16 aug. 2015; din 17 aug. 2015 Cristina Puie. Redacţia: Str. A. Şaguna, nr. 14; din 7 aug. 2006 Str. Gh. Lazăr, nr. 8; din 1 dec. 2007, Str. Cloşca, nr. 56. Este cotidian. Format: 42 X 29. Nr. 4000 lei; din 1 sept. 2003 nr. 3500; din 5 ian 2004 nr. 5000 lei; din 6 sept. 2004 nr. 6000 lei; din 1 aug. 2005 nr. 70 bani; din 2 apr. 2006 nr. 80 bani; din 1 febr. 2008: nr. 1 leu; din 2 febr. 2009: nr. 1,2 lei; din 9 mart. 2009: nr. 1,5 lei; din 13 iul. 2009: nr. 90 bani; din 2 noi. 2009: nr. 1,5 lei;  din 5 nov. 2014: nr. 1 leu; din  iul. 2018: nr. 2 lei. Tip. SC Garamond Tipografie SA Cluj-Napoca.

 

2003, septembrie. Șărmăşag: apare Sarmasági Hírmondó. Közéleti, közművelődési lap [Jurnalul Șărmăşagului. Ziar social-cultural]. Redactor-şef: Kocsis Ilona Melinda, din ianuarie 2005 redactor responsabil: Szabó Zoltán, din 2008 redactor și din 2010 redactor responsabil: Veres Erzsébet, din 2015: Bóné Ildikó-Gréta, din 2016:  Székely (Balog) Anetta. Editor: Asociaţia Culturală Pro Șărmăşag. Redacţia: Str. Teilor, nr. 72/A. Apariţie lunară. Format: 29,5 X 21, din septembrie 2013: 28,5 X 20. Nr. 5000 lei, din 2006: nr. 0,50 lei, din 2009: nr. 1 leu. Tip. Color Print Zalău, din octombrie 2007: S.C. InfoGraph S.R.L. Zalău, din 2013: S.C. Arteco  Graphix S.R.L., din 2014: Tehno Print Zalău.

 

2004, martie, 8. Zalău: apare Gazeta. Săptămânal al tuturor sălăjenilor, din 14 mai 2004 cu subtitlul Singurul ziar independent al sălăjenilor, din 2005 cu subtitlul Săptămânal de opinie şi informare. Director: Alex C. Vâscu, redactor-şef: Iulian Duma, din 22 mart. 2005: Ana Tudoran, din 27 iun. 2006: Szilágyi Enikő. Redacţia şi administraţia: Aleea Pietriş. Format: 42 X 27. Nr. 10000 lei; din 14 mai 2004: nr. 6000 lei; din 12 iun. 2004: nr. 10000 lei; din 2005: nr. 1 leu. Apare până în anul 2008. Tip. Marysan Zalău.  

 

 1. Zalău: apare Informaţia. Ziarul Primăriei municipiului Zalău. Coordonator publicaţie: Maria Manuela Ghiuruţan. Administraţia: Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3. Apariţie lunară. Format: 42 X 29. Se distribuie gratuit. Apare până în iulie 2014. Tip. Tehno Print Zalău.

 

2004, august. Zalău: apare Szilágysági Polgári Lap [Ziar civic sălăjean]. Redactor: Papp Lajos. Editor: Asante Romania Impex S.R.L. Redacţia: B-dul M.Viteazul, bl. D-2, sc. B, ap. 17. Este ziarul Uniunii Civice a Maghiarilor din Sălaj. Apariţie lunară (până la nr. 100 din noiembrie 2013). Se distribuie gratuit. Format: 29,5 X 21. Tip. Color Print Zalău.

 

 1. Bănișor: apare Bănișor. Anuarul Asociației “Fiii Satului Bănișor”. Redactor: până în 2013 Artemiu Vanca, din 2015: Daniel Hoblea. Editor: din 2015 Daniel Săuca. Coordonator: din 2014 Augustin Câmpean. Din 2013 apare cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Format: 22,5 X 15,5. Tip. din 2013: Color Print Zalău.

 

 1. Zalău: apare I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare). Revista Bibliotecii Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu Sălaj. Director/redactor-şef: Florica Pop. Redacţia: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13. Apariţie anuală. Format: 29,5 X 21. Tip. Color Print Zalău.

 

2005, 16-17 iulie. Şimleu Silvaniei: apare Gazeta Şimleului. Redactor-şef: Vasile Vetişanu, din 2007 până în 2014: Dumitru Corbeanu, din anul 2016: Daniel Stejeran. Apariţie neregulată. Format: 45 X 30, din 2007: 20,5 X 29,5. Tip. Graiul Sălajului Zalău, din 2016: Diandra Images SRL Șimleu Silvaniei.  

 

2006, ianuarie, 18. Zalău: apare Sportul Sălăjean. Primul ziar de sport din Sălaj. Director: Călin Onicaş, redactor-şef: Elena Onicaş până în 19 aug. 2008. Editor: S.C. Rhonda ONY S.R.L. Zalău, din 2013 SC Sportul Sălăjean SRL, Zalău. Redacţia: str. Traian, nr. 60. Apariţie săptămânală: miercurea. Format: din 2007: 42 X 30,5; din 7 iun. 2009: 42 X 29; din 12 sept. 2012: 35 X 29; din 2013: 31,5 X 40; din 30 oct. 2013: 40 X 32. Preț: nr. 60 bani în 2006; nr. 70 bani în 2007; nr. 80 bani din 4 apr. 2007; nr. 1 leu din 3 oct. 2007; nr. 1,2 lei din 24 sept. 2008; nr. 1,5 lei din 4 mart. 2009; nr. 2 lei din 12 sept. 2012. Tip. S.C. Garamond S.R.L. Cluj-Napoca, din 30 oct. 2013 Producție Tipografică Cluj-Napoca, din 2014 Media Pro Cluj- Napoca.  

 

2006, martie, 1. Zalău: apare Árkád. Szilágysági közéleti hetilap [Arcada. Săptămânal social sălăjean]. Proprietar, redactor-şef: Beksy Ida. Editor: Civilpress S.R.L. Redacţia: str. 22 Decembrie 1989, nr. 40, din 29 iun. 2006 nr. 14, din 22 mart. 2007 iar nr. 40, din 28 iun. 2007 nr. 55. Format: 42 X 30. Nr. 1 leu; din ian. 2008: 1,2 lei; din iul. 2009: nr. 1,5 lei. Ultimul număr este nr. 39 din 30 sept. 2010. Tip. Color Print Zalău.  

 

2007, ianuarie, 17. Zalău: apare Sălajul European. Primul ziar european din Sălaj. Director: Daniela Fizeşan. Editor: S.C. Ileanacris S.R.L. Redacţia: str. Sfânta Vineri, nr. 1, din 11 iunie 2007 str. Unirii, nr. 15. Apariţie săptămânală, din 7 mai 2007 cotidian, iar din 15 iun. 2009 redevine săptămânal. Format: 35 X 25. Nr. 0,5 lei; din 5 ian. 2010: nr. 1 leu. Tip. S.C. Weltgraf S.R.L. Apare până în noiembrie 2012 (în 16 nov. ultimul nr.).

 

2007, octombrie, 18. Zalău: apare Realitatea sălăjeană. Preşedinte: Petru Buboi. Apare săptămânal. Redacţia şi administraţia: str. Gheorghe Lazăr, nr. 2. Format: 42 X 29. Nr. 1 leu. Tip. S.C. Garamond S.R.L. Cluj-Napoca. Apare până în decembrie 2008. 

 1. Zalău: apare Credinţă şi viaţă în Hristos. Anuarul Episcopiei Sălajului. Redactor: P.C. Pr. Lect. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan. Format: 23 X 15,5. Editura Episcopiei Sălajului “Credință și viață în Hristos”.
 2. Zalău: apare Anuarul presei sălăjene. Proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliştilor din Sălaj. Coordonator: Daniel Săuca. Apariţie anuală. Format: 23,5 X 16. Tip. Color Print Zalău.

2010, iulie-decembrie. Zalău: apare Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educație și cultură pedagogică. Redactor-șef: Teodor Sărăcuț-Comănescu. Revista apare sub egida Asociației Învățătorilor Sălăjeni. Redacția: Zalău, Str. Crișan, nr. 15/A. Colaboratori: Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj. Apariţie semestrială. Format: 29 X 20,5. Edituri: Școala Noastră și Casa Cărții de Știință (din iulie 2011).

 1. Zalău: apare Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Editor: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Redacţia şi administraţia Str. Unirii, nr. 7; din 2012 Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11. Apariţie anuală. Format: 23,5 X 16; din 2012: 25 X 17, din 2013: 23,5 X 16. Tip. Color Print Zalău.
 2. Zalău: apare De la mental la comportamental în școală. Revistă de specialitate editată de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj. Redactor-șef: prof. psiholog dr. Melania – Maria Gârdan. Apariție anuală. Format: 29 X 20,5. Din 2012 revistă publicată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Editura: Școala Noastră. Tip.: Tehno-Print Zalău.
 3. Zalău: apare Școala sălăjeană. Buletin informativ. Redactor: Marcel Lucaciu. Editor: Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj; Casa Corpului Didactic Sălaj. Redacție: Editura Școala Noastră, str. Unirii nr. 2. Format: 29,5 X 21. Tip. Tiporom Zalău.

2018, ianuarie. Zalău: apare Sălajul pur și simplu. …se poate și altfel, publicație oficială a Asociației „Sălajul pur și simplu”. Revista apare în penultima săptămână a fiecărei luni. Format: 29,5 X 20,5. Preț: nr. 10 lei. Primele 5 numere ale publicației au apărut doar on-line.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

BĂBŢAN, LEONTIN: Istoria presei sălăjene de la origini până în prezent. Lucrare de licenţă, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – Universitatea Bucureşti, 1994.

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj – coordonator: Florica Pop: Oameni de seamă ai Sălajului, vol. I – II, Zalău, 2004, 2006.

HUBER ANDRÁS, Százarcú nagyhatalom : Lapok az erdélyi magyar időszaki sajtó történetéből, Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1997.

KUSZÁLIK PÉTER, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest: Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1996, p. 94.

Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – coord.: manager, cer. șt. dr. Corina Bejinariu, Zalău, Ed. Porolissum, 2016

Publicaţiile periodice româneşti (Ziare, gazete, reviste), Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România. Tom I-IV, 1913, 1969, 1987, 2003.

Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997, Oradea- Cluj: RMDSZ-Scripta Kiadó, 1997.

Tiparul sălăjean : File de istorie, Zalău : Arhivele Statului. Filiala judeţului Sălaj, 1980.

 

Szilágycsehi eleven újság, în Szilágy, anul XXV, nr. 2, 10 ian. 1907, p. 4.

Új lap [Keresztyén Élet], în Független Újság, nr. 41, 13 oct. 1907, p. 5.

 

Fondul Arhivelor Naţionale ale României. Direcţia Naţională Sălaj.

Fondul Bibliotecii Documentare a Casei Corpului Didactic Zalău.

Fondul Bibliotecii Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu Sălaj.

 

 

Indice de publicaţii

 

Acta Musei Porolissensis (Zalău)

Acţiunea Românească (Valea lui Mihai)

Agricultura Sălajului (Zalău)

Alma Mater Porolissensis (Zalău)

Amicul învăţătorului (Cosniciu de Sus)

Árkád (Zalău)

Buletinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj (Zalău)

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu Judeţean Sălaj (Zalău)

Buletin Oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj (Zalău)

Buletinul oficial al judeţului Sălaj (Zalău)

Caiete Silvane (Zalău)

Clepsidra (Zalău)

Columna (Zalău)

Curierul poliţiei sălăjene (Zalău)

Curierul rutier (Zalău)

Drum nou (Zalău)

Eleven Újság (Cehu Silvaniei)

Flori de crin (Şimleu Silvaniei)

Foaia plugarului (Zalău)

Független Újság (Zalău)

Gazeta (Zalău)

Gazeta de Duminecă (Şimleu Silvaniei)

Gazeta de Duminică (Şimleu Silvaniei)

Gazeta de Duminică (Zalău)

Gazeta învăţătorului (Şimleu Silvaniei)

Gazeta nouă (Zalău)

Gazeta oficială a judeţului Sălaj (Zalău)

Gazeta Sălajului (Zalău)

Gazeta Şimleului (Şimleu Silvaniei)

Glasul Sălajului (Zalău)

Graiul Nou (Zalău)

Graiul Sălajului (1946, Zalău)

Graiul Sălajului (Zalău)

Gyertyaláng (Şimleu Silvaniei)

Hepehupa (Zalău)

Heti Újság (Şimleu Silvaniei)

I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare) (Zalău)

Igazság (Zalău)

Informaţia. Ziarul Primăriei municipiului Zalău (Zalău)

Informaţia Sălajului (Zalău)

Învăţătorul român (Şimleu Silvaniei)

Kárpát-medencei Dalbimbó (Zalău)

Keresztyén Élet (Zalău)

Keserű Lapu (Şimleu Silvaniei)

Kraszna (Crasna)

Lelkipásztor (Zalău)

Limes (Zalău)

Limes – Archeus (Zalău)

Lumea de azi (Zalău)

Lupta Jiboului (Jibou)

Magazin Sălăjean (Zalău)

Meseşul (Zalău)

Mica Publicitate Sălăjeană (Zalău)

Monitorul Comunal al Oraşului de Reşedinţă Zalău (Zalău)

Monitorul judeţului Sălaj (Zalău)

Monitorul Oficial al Prefecturii Judeţului (Zalău)

Năzuinţa (Zalău)

Năzuinţa. Periodic incomod (Zalău)

Neamul românesc pentru Bihor şi Sălaj (Oradea)

Opţiunea (Zalău)

Opţiunea noastră (Zalău)

Origini. Caiete Silvane (Zalău)

Orizont (Zalău)

Partener (Zalău)

Partener de afaceri (Zalău)

Păstorul sufletesc (Şimleu Silvaniei)

Pénteki Újság (Zalău)

Plugarul (Şimleu Silvaniei)

Plugarul. Sfetnic al poporului român de la sate (Şimleu Silvaniei)

Poporul sălăjan (Şimleu Silvaniei)

Porolissum (Jibou)

Realitatea sălăjeană (Zalău)

Redeşteptarea (Şimleu Silvaniei)

Repere transilvane (Zalău)

Sarmasági Hírmondó (Sărmăşag)

Sălajul (Jibou)

Sălajul (Zalău)

Sălajul European (Zalău)

Sălajul liber (Şimleu Silvaniei)

Sălajul nou (Zalău)

Sălajul – Partener (Zalău)

Sălajul Orizont (Zalău)

Silvania (Zalău, 1990)

Silvania (Zalău, )

Sindicalistul (Zalău)

Somlyói Hírlap (Şimleu Silvaniei)

Sportul Sălăjean (Zalău)

Steaua (Zalău)

Szabadság (Zalău)

Szilágy (Zalău)

Szilágy és Vidéke (Zalău)

Szilágy Vármegye Hivatalos Lapja (Zalău)

Szilágy-Somlyó (Şimleu Silvaniei)

Szilágy-Somlyó és Vidéke (Şimleu Silvaniei)

Szilágycseh és Vidéke (Cehu Silvaniei)

Szilágyság (Zalău)

Szilágyság (Zalău, 1991)

Szilágysági Hírlap (Zalău)

Szilágysági Gazda (Zalău)

Szilágysági Polgári Lap (Zalău)

Szilágysági Szó (Zalău)

Szilágysági Újság (Şimleu Silvaniei)

Szilágysági Vidéki Napló(Zalău)

Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei)

Szilágyvármegye (Şimleu Silvaniei)

Szilágyvármegyei Tanügy (Zalău)

Színház (Zalău)

Şcoala Noastră (Zalău)

Şopîrla (Zalău)

Tineretul (Zalău)

Tineretul nostru trăieşte (Zalău)

Tribuna Silvaniei (Zalău)

Ţara Silvaniei. Revistă regională de cultură (Zalău)

Ţara Silvaniei (Zalău)

Unirea (Jibou)

Vármegye és Község (Zalău)

Zilahi Hírlap (Független Vasárnapi Újság) (Zalău)

Zsibóvidéki Hírlap (Jibou)

 

Material apărut în volumul „Sălajul la Centenar” (Editurile Eikon & Caiete Silvane, 2018)

Daniel Săuca
daniel_sauca@yahoo.com